Melayu dan Meritokrasi

Tindakan Tun Dr Mahathir Mohamad pada 2001 melaksanakan dasar meritokrasi kepada pelajar Bumiputera adalah kerana tidak mahu bangsa itu terus ketinggalan.

Bumiputera terus leka dan selesa dengan keistimewaan yang diberi sejak hampir 48 tahun lalu sehingga tidak mahu bersungguh-sungguh dalam mencapai kecemerlangan dalam apa jua bidang. Selama ini Bumiputera beranggapan kemudahan yang diberi kerajaan kerana rasa kasihan pada peringkat awalnya sebagai hadiah, lalu mempersia-siakannya sehingga bangsa itu ketinggalan berbanding bangsa lain di negara ini dalam pelbagai aspek.

Sehubungan itu, langkah Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu mahu kecemerlangan dijadikan ukuran adalah satu kejutan untuk menyedarkan orang Melayu itu. Mengapa beliau berani mengambil tindakan ini? Sudahkah kami bersedia? Bukankah ini akan menyebabkan Bumiputra tercicir lebih jauh lagi? Anggapan ini mungkin salah. Ramai anak Melayu yang cemerlang tetapi golongan ini tidak menyeluruh, bukan kerana bangsa Melayu kita bodoh tetapi mereka leka dengan kelebihan yang ada.

Kekhuatiran timbul apabila terdapat bidang pengajian tertentu yang didapati semakin kurang pelajar Melayu; lantaran sistem meritokrasi menyebabkan pelajar Melayu tidak mendapat tempat di fakulti tertentu. Bukan sahaja tempat pelajar Melayu kini sudah dikurangkan untuk memberi laluan kepada pelajar yang lain, namun ia juga memberi kesan tercicirnya pelajar-pelajar Melayu dari peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi.

Kualiti prestasi pelajar Melayu di IPT yang terjejas akibat beberapa IPT yang telah menukar bahasa pengantar ke bahasa Inggeris. Dengan adanya tanda-tanda prestasi yang menurun ketika pelajar Melayu belajar di IPT akibat dari perubahan dasar hendaklah dikaji dengan serius sebelum keadaan menjadi labih parah! Adalah diakui bahawa penguasaan bahasa Inggeris di kalangan anak-anak Melayu adalah lemah.

Dalam era globalisasi dan  teknologi maklumat, bahasa Inggeris adalah perantaraan utama. Saya berpendapat isu penguasaan bahasa Inggeris dan usaha ke arah meningkatkan daya penguasaan bahasa tersebut di kalangan  anak muda kita hendaklah ditangani secara sistematik dan berkesan. Ini bagi membolehkan aspirasi melahirkan generasi yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan terlaksana.

Program Pendidikan Negara telah acap kali dikemaskinikan bagi memperlengkapkan generasi muda berupaya menghadapi cabaran globalisasi. Ekonomi dunia telah berganjak dari ekonomi berasaskan perindustrian kepada ekonomi berpaksikan pengetahuan (K-ekonomi), yang muncul seiring revolusi teknologi maklumat dan telekomunikasi (ICT).

Penyebaran maklumat dan pengetahuan berlaku sangat pantas merentasi sempadan di antara negara melalui Internet dan dalam bahasa Inggeris.

Persaingan bangsa Melayu tidak lagi terbatas dalam lingkungan sempadanMalaysia. Revolusi ICT dan era globalisasi membawa kita untuk bersaing dengan dunia. Mahu tidak mahu orang Melayu perlu mampu menguasai bahasa Inggeris. Perlaksanaan dan penggubalan Program Pendidikan Negara hendaklah dilakukan secara realistik.

Kegagalan melaksanakannya secara tersusun dan terperinci akan mengakibatkan para pelajar menjadi mangsa. Langkah dan pencapaian memberangsangkan anak-anak Melayu harus memberikan inspirasi, meningkatkan keyakinan bahawa bangsa Melayu juga jika bersedia, berupaya mencapai taraf kecemerlangan. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai kejayaan, tidak ada cara singkat untuk memperolehi kejayaan. Tapi kekayaan itu tetap akan kita perolehi jua.

Akhir kata, kesungguhan dan sokongan dari pelbagai pihak, samada politik, koperat mahupun NGO haruslah bergabung dan berjuang untuk memperkasa dan memartabatkan pendidikan pelajar Melayu dari terus tercicir dan menuju ke arah kecemerlangan.

[Artikel ini telah ditulis pada tahun 2005]

Advertisements
Posted in Pendidikan | Tagged , , | Leave a comment

Perkasa dan Perketatkan Perlembagaan

Malam Juma’at lalu, satu majlis forum Halehwal Islam telah berlangsung  di Istana Melawati, Putra Jaya, membincangkan perkara berjodol: “Raja Dijunjung, Perlembagaan disanjung”, bersempena dengan Persidangan Raja-raja Melayu, yang berlangsung baru-baru ini.

Majlis Forum tersebut telah membincangkan hal yang amat penting bagi negara, khusnya bagi orang Melayu dan Isam, iaitu tentang letak duduk sebenarnya agama Islam di dalam Perlembagaan.

Ia telah dihadhiri sebilangan besar Raja-raja, Yang Di-Pertua-Di Pertua Negeri, orang-orang kenama’an dan para pegawai kanan negara, serta isteri-isteri mereka.

Mauduq Forum tersebut telah dibincang dan dikupas oleh dua orang ahli panel terkenal dalam bidang masing-masing, iaitu mantan Pengarah JAKIM, YBhg. Dato’ Wan Muhammad Dato’ Wan Abdul Aziz dan YBhg. Tuan Haji Muhamad Naser Disa, Timb. Ketua Bahagian Penasihat (Syariah) di Pejabat Peguam Negara.

Apa yang jelas mengikut mereka, khususnya ketika menyentuh Artikel 3(1)  dalam Perlembagaan ialah bahawa Islam itu adalah Agama Persekutuan (Islam is THE Religion of the Federation). Tidak ada ragu-ragu lagi nampaknya tetang kedudukan Islam dalam Perlembagaan.

“Tiada sepatahpun disebut perkataan SEKULAR dalam Perlembagaan” tegas YBhg.  Tuan Haji Muhamad Naser, Penasihat Syariah Pejabat Peguam Negara itu.

Bersabit dengan hal ini dan dari apa yang telah diperjeaskan kedudukan Islam sebenarnya di dalam Perlembagaan yang terkini, saya amat bersetuju dengan seruan DYMM Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni Al-marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, sempena Majlis Perasmian Konges Majlis Agama Islam Negeri-negeri Seluruh Malaysia 26 Septermber 2011, supaya “kita semua menyokong usaha memperkasakan Institutsi Agama, terutamanya  Majlis Agama Islam Negeri,  dalam usaha membangunkan masyarakat Islam di negara ini.”

Baginda juga telah menyeru agar Majlis Agama Islam Negeri terus  bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan peranan demi umat Islam di negara ini.

Inilah satu langkah yang betul dan tepat; kena pada masanya, untuk mempastikan Islam, termasuk Ketujuh-tujuh Wasiat Titah Di Raja itu ditempatkan di tempat yang sewajarnya. 

Dengan itu, tidak akan wujudlah lagi suara-suara sumbang mempertikian Ketujuh-tujuh Wasiat Keramat yang menjadi asas kepada Kontrek Sosial terkandung di dalam Perlembagaan itu di masa-masa akan datang.

“Raja Di junjung. Perlembagaan Disanjung” tepat membayangkan semangat tersirat sebenarnya Perlembagaan kita itu. Ia harus, bahkan mesti,  dihormati dan disanjunga sepanjang masa.

Mungkin, kalau keadaan mendesak, undang-undang khusus perlu digubal untuk mempastikan tiada sesiapa dibenarkan menyoal,  mempertikai, mahupun mempersendakan TUJUH Wasiah Keramat dan segala Artikel dalam Perlembagaan yang bersabit dengannya?

Tidak menghormati semangat asas kepada Kontrek Sosial itu dijadikan satu kesalahan kepada sesiapa yang melanggarnya, kerana ia boleh dianggap telah mengkhinati dan mencerobohi “Keluhuran Perlembagaan.” – terkandung di dalam Rukun Negara Ke-3.

Mungkin juga, sehubungan dengan ini, perlu direnung dan diingatkan bahawa sehingga ke hari ini berjuta orang Korea di Jepun masih tidak menikmati kerakytaan negara mata hari terbit itu.

Hal ini juga berlaku di bebarapa buah negara Eropah, Afrika dan juga Asia tertentu.

Berwaspadalah. Angkara “kalau tidak dapat kepala, telinga dipulas” sedang dan akan terus berlaku dan dilakukan oleh mereka yang tidak senang dengan pendirian kita.

Ia bagi menimbulkan ketegangan dan konflik diantara kita sesama kita yang serumpun berkesebubdayaan. Pecah belah dan printah, itulah senjata ampuh musuh-mush negara.

Jangan biarkan diri menjadi mangsa, merempat dalam negara sendiri dengan kebendaan dijadikan buruan utama hidup ini.

Ingatlah pesanan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (120) dan Al-Maidah (51) yang jelas maksudnya.

Peganglah kepada motto negara: “Bersatu Teguh, Bercerai Roboh.”

Inilah juga pesanan Allah SWT kepada umatnya: “Ikutlah jalanKu, jalan yang lurus.. Jalan yang lain akan membawa kepada perpecahan..”  Surah Al-An’am, (153).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Usul Pendidikan Pra-sekolah (Tadika)

[Usul ini telah dibuat pada tahun 2004 disiarkan semula untuk renungan bersama]

Tujuan Pendidikan

Adapun tujuan pendidikan,  diantara lain,  ialah untuk mempelopori proses perubahan jasmani, rohani dan intelektual seseorang ke arah melahirkan manusia yang ideal dari segenap segi – peribadi, kognitif, alam persekitaran dan perasaan – yang nantinya diharap akan dapat menyumbang secara prositif ke arah mempastikan keutuhan dan kesejahteraan negara terjamin.

Adalah menjadi tras kepada pendidikan di marata dunia untuk melahirkan manusia yang dapat menyumbang tenaga, fikiran dan dayausaha mereka kepada negara, supaya mereka berpengetahuan, berfikiran luas, bermaklumat, bermasyarakat, dan berkemampuan menuyelesaikan masalah.

Disamping itu, pendidikan juga diharap dapat membentuk kemahiran, kemampuan intelektual, memupuk sikap positif, nilai-nilai mulia dan murni, berkeyakinan diri, mengenali sejarah, budaya, sains dan teknologi, sedar dan peka terhadap alam sekitarnya, serta menghayati keindahan seni dan alam semulajadi ciptaan Allah Yang Maha Esa, dan melahirkan manusia yang berperkemanusiaan.

Dasar Pendidikan

Sehubungan denngan ini, maka lahirlah satu Dasar Pendidikan Negara yang dinamakan Penyata Razak (hasil cipta mantan Perdana Menteri Malaysia Kedua, Yang Amat Berhormat Allahyarham Tun Abdul Razak), disamping menekankan perkara-perkara yang disebutkan tadi, menambah tentang pentingnya menjadikan Bahasa Kebangsaan ssbagai tunjang kepada perpaduan negara, dengan menyatakan bahawa:

“.. Tujuan Dasar Pelajaran di dalam ngeara adalah untuk menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negara ini dengan memakai satu peraturan pelajaran dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar……, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur..” (Penyata Razak Peranggan 12).

Dasar ini, telah dipertekan dan diperkukuhkan lagi dengan Laporan Rahman Talib (1960), Laporan Kabinet (1979) dan Rang Undang-undang Pendidikan (1955), yang bermatlamat untuk:

  • melahirkan bangsa Malaysia yang taatsetia dan bersatupadu
  • melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera
  • menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara
  • memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua waranegara Malaysia

Berpandukan kepada hasrat dan cita-cita yang terkandung dan tersiarat di dalam Penyata Razak, Penyata Rahman Talib, Akta Pendidikan 1961, dan Laporan jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran 1979, serta Rukun Negara,  1988, maka satu  falsafah pendidikan negara telah dirumuskan berbunyi:

“…. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi indvidu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan..” (Laporan Tahunan Kementerian Pendidikan, 1955)

Pendidikan Pra Sekolah (Tadika)

Memandangkan hari in berbagai jenis pendidikan di peringkat pra sekolah  (tadika)  banyak diwojudkan dan penubuhannya rata-rata tidak mengikut sesuatu sistem berseragam  yang ditentu dan disediakan  oleh kerajaan, bagi mempastikan  perlaksanaannya sejajar dengan aspirasi negara;

Menyedari bahawa pembentukan minda kanak-kanak bukan saja bermula di peringkat sekolah rendah, menengah, dan tinggi, tetapi yang penting, ialah di peringkat  lebih awal lagi,  iaitut  pra sekolah, (tadika);

Maklum bahawa kajian menunjukkan  pembentukan minda kanak-kanak adalah lebih mudah berlaku ketika mereka di peringkat umur pembentukannya (formative age) iaitu diantara 3-6 tahun, spertimana yang berlaku dan  terbuktii keberkesannan dan kejayaannya  di beberapa buah negara maju (seperti Israel dengan kibutsnya, Singapura dengan tadika PAPnya, Jarman di zaman Nazinya malah wujud sehingga ke hari ini secara terang-terangan atau  tertutup di negara seperti Amerika, dan lain-lain lagi);

Menginsafi wujudnya beranika jenis tadika – seperti tadika-tadika yang bercorak  suku kaum, keagamaan, kebudayaan,  dan sebagainya – (yang di antara dan kebanyakannya lebih berbentuk komersial, khususnya tadika-tadika  swasta);

Menyedari ada diantara tadika-tadika ini juga terdiri daripada beberapa buah yang tidak diketahui apakah bahasa pengantar, matlamat, tujuan, isi kandungan/kurikulum yang digunakannya; (selain tidak diketahui sama ada tenaga penjgajarnya betul-betul terlatih sejajar dengan semangat dan aspirasi negara);

Maka Mesyarat Perwakilan UMNO Bahagian Seputeh yang bersidang hari ini, 24hb April, 1999, membentangkan usul-usul berikut untuk pertimbangan para perwakilan dan Perhimpunan Agong, sekiranya diterima nanti. Insya Allah.

Kerajaan hendaklah:

Mempastikan bahawa semua tadika di negara ini  mengikuti satu kurikulum yang sama, seragam, atau standardised yang tidak bercanggah dan bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam falsafah Dasar Pelajaran Negara;

Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Khas untuk menimbang, mengkaji, menilai kurikulum,, pengurusan, pentadbiran, jenis tenaga pengajar dan program latihan tengaga pengajar, buku-buku yang dipakai dan akan dipakai, dan lain-lain perkara yang berkaitan, (dengan terperinci), bagi membentuk satu dasar pendidikan tadika kebangsaan  yang dapat:

Mempastikan para guru tadika dilatih dan terlatih sepenuhnya  mengikut kruikulum pendidikan tadika kebangsaan;

Mempastikan buku-buku yang digunakan sesuai dan sejajar dengan sistem pendidikan negara;

Mempastikan semua tadika negara menggunakan bahasa kebangsaan dengan sepenuhnya, disamping bahasa Inggeris, dan lain-lain bahasa yang diizinkan oleh Kementeian dan Perlembagaan Negara;

Mempastikan bahawa lagu-lagu yang diajar mencermin dan berunsurkan cinta kepada negara;

Mempastikan semua tadika di negara ini  diurus, tadbir dan dikawalselia oleh Kementerian Pendidikan, dan,

Mempastikan kurikulum di semua tadika negara diselaras dan dipiawaikan isi kandungannya mengikut Dasar Pendidikan dan aspirasi negara, tanpa mengikira jenis atau corak  tadika tersebut, dengan mempastikan satu core curriculum (matapelajaran asas/inti) diwujudkan untuk kegunaan mereka.

Peruntukan

Semua maklum bahawa peruntukan kepada Kementerian Pendidikan merupakan peruntukan yang terbesar tahun ini, iaitu sebanyak RM 1,526.   Jumlah ini merupakan yang terbesar bagi satu-satumya kementerian. (Juga peruntukan mutakhir bagi tahun 2004) Ia adalah sejajar dengan keadaan dan kedudukan dan keperluannya  yang penting bagi mempastikan ia dapat mencapai matalamatnya untuk melahirkan:

Sumber manusia dan tenaga kerja mahir, berwibawa;

Warganegara yang taat-setianya tidak berbelahbagi, berilmu, beriman, dan  berakhalah mulia.,

yang dapat menyumbang secara berkesan kepada pembangunan, keutuhan dan kesejahteraan negara, sejajar dengan aspirasi, dasar dan falsafah Pendidikan Negara.

Pertimbangan

Bagi  mencapai matlama-malamat inilah maka usul-usul di atas  diutarakan untuk pertimbangan dan mendapatkan masukan-masukan (in-put) yang membina, serta teguran dari  para perwakilan.

Sekian, wassalamualaikum wr.wb.

Posted in Bangsa | Tagged , , , | Leave a comment

Kembalilah ke pangkal jalan

[Artikel ini telah dikarang pada tahun 2006 dan diterbit semula dalam blog ini untuk renungan bersama]

MUKADIMAH

Di samping rasuah sebagai musuh negara yang utama, adalah difikirkan bahawa UMNO/Kerajaan sendiri nampaknya perlu disusun semula atau direformasi, untuk menjadi relevan kepada keadaan dan pandangan rakyat, khususnya Melayu-Bumiputra Islam sekarang.

Penyusunan semula ini akan melibatkat hampir seluruh jentera atau sistem pentadbirannya, termasuk sistem-sistem pendidikan, ekonomi, media, kehakiman, agama, sosio-budaya dan sebagainya.

Ia adalah penyusunan semula atau reformasi secara holistik atau secara keseluruhannya.

Pendidikan

Sedar betapa perlunya penjanaan dan pendidikan modal insan yang berkesaan di sesebuah negara hendaklah mengikut acuan, aspirasi dan dasar-dasar pendidikan  negara;

Sedar bahawa pendidikan, penjanaan modal insan, dan pembentukann tersebut seharusnya dimulakan di peringkat yang serendah-rendahnya;

Sedar bahawa keadaan sekarang berhubung dengan pendidikan di peringkat awal ini didapati tidak begitu tersusun rapi dan sistematik mengikut  acuan sepertimana yang diharapkan;

Menginsafi ketiadaan  sistem pendidikan di peringkat rendah ini tidak akan berjaya tanpa wujudnya satu sistem kurikulum, latihan, peralatan-peralatan pembelajaran yang berpiawaian (standardized);

Sedar bahawa dari segi saintifiknya kanak-kanak yang berumur daripada serendah-redahnya, iaitu dua tahun setengah, jika diberkikan didikan asas lebih mudah merasapi ilmu yang dipelajarinya;

Memandangkan pendidkan di peringkat rendah seperti ini telah lama diusahakan oleh beberapa negara-negara maju dunia seperti Jepun, Jerman, China, Israel, Korea, dan lain-lain, dengan jayanya; sehingga membolehkan kanak-kanak mudah menyesuaikan diri bila memasuki sekolah-sekolah kerajaan’awam lainnya;

Sedar bahawa pendidikan di peringkat tadika yang ada di negara ini tidak mempunyai cirri-ciri sepertimana yang dimaksudkan ini;

Sedar bahawa, malah di peringkat sekolah-sekolah jenis kebangsaan pun ada yang menolak anak-anak mereka menyertainya; dan,

Maklum bahawa persediaan rapi dari segi kurikulum, latihan tenaga pengajar, peralatan dan sebagainya perlu diadakan bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaannya;

Maka adalah disarankan bahawa satu sistem pendidikan tadika berpiawaian-sepadu (a united standardized kindergarten) yang berteraskan aspirasi dan dasar-dasar pelajaran negara hendaklah di wujudkan segera di negara ini;

Untuk makluman usul ini pernah diajukan di Persidangan Bahagian pada 24 April 1999 dibahas, dan diterima, tetapi tidak dikemuka atau dibincangkan di Perhimpunan Agung tahun tersebut.

Tetapi, Alhamdulillah, hari ini, Ahad 2hb Julai 2006, perkara pendidikan di peringkat awal usia (tadika) ini telah diterima baik oleh Kerajaan dan bakal menempa ujian keberkesananya bila ianya dimulakan di akhir tahun 2006 ini, seperetimana yang diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Media

Memandangkan serangan bertalu-talu rancangan/proses “menghapus-budayakan” kita (deculturalisation) oleh media-media Barat (ini adalah satu tugas dan kewajipan  mereka, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani,  untuk mempastikan kita mengikuti cara hidup mereka, dan mereka tidak akan berapuashati sekiranya gagal melakukan,  sepertimana yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah, ayat 120);

Sedar bahawa media dunia bukan saja kebanyakannya dikawal Barat, khususnya kaum Yahudi, tetapi juga menyebelahi Barat;

Sedar bahawa kita semua terlalu sibuk mencari rezki untuk hidup di dalam dunia yang penuh persaingan  (mencari kehidupan kebendaan dunia hari ini) untuk memikirkan  betapa siriusnya serangan menghapus-budayakan kita secara sedidkit demi sedikit , halus, dan tanpa disedari supaya mengikut telunjuk dan cara hidup mereka;

Maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memerhati, memantau, membentras, dan menagani segala bentuk  unsur penghakisan budaya negative Barat ini dengan sirius dan sistematik;

Mempastikan bahawa rancangan-rangan seperti Akaedmi Fantasia (yang benar-benar menghayalkan tua muda); Jom Sureheboh, Malaysian Idol, dan  sesetengah filem, artikel-artikel majlah, akhbar, dan sebagainya, perlulah diambil perhatian serius terhadap penyebarannya;

Bahawa sesetengah stesyen TV tempatan yang sering tidak menghiraukan teguran-teguran Kerajaan hendaklah diambil tindakan sewajarnya; jika perlu digantung lesennya;

Bahawa para khalayak (audience) dan pembaca hendaklah dibimbing supaya mengelakan diri daripada kemungkinan mereka, tanpa sedar,  mengikut “cara hidup” yang bertentangan dengan budaya, adat resam, dan tradisi ketimuran yang mulia dan bersopan santun;

Media hendaklah dikawal selia dengan rapi dan program-program mereka hendaklah ditapis dengan teliti oleh mereka yang berilmu di dalam bidang media, ilmu-ilmu kemaysarakatan, kemanusiaan,  sosio-budaya dan psikologi yang secara langsung atau tidak, tersurat/tersirat yang biasa dengan agenda dan matlamat media Barat tersebut.

Ekonomi

Memandangkan bahawa selama ini kita tidak menganggap dan mungkin tidak sedar apa yang boleh dimainkan oleh badan-badan seperti zakat, fitrah dan wakaf, juga betapa pentingnya  Tanah-tanah Rezab Melayu kepada  pembangunan dan pengembangan modal orang-orang Melayu-Bumiputra Islam dan bukan Islam,

Sedar bahawa orang-orang Kristian di Barat telah menggunakan himpunan wakaf dan kumpulan wang mereka yang dipanggil endowment,  serta tanah kepunyaan mereka ke arah pembangunan ummat mereka;

Memandangkan segala-galanya ini berada di dalam tangan kita tanpa dieksploitasi dan digunakan dengan baik untuk maslahat kita, sepertimana yang dilakukan oleh mereka;

Meyakini bahawa apa yang kita akan lakukan terhadap hak-hak kita itu tidak akan menjejas dan menimbulkan masalah menyakiti hati atau hidup mereka

Sedar bahawa ekonomi Negara boleh dijajah dan dikawal oleh Negara asing secara halus, tanpa kita menyedarinya,

Sedar bahawa salah satu cara bagi menjana  eknomi Negara memerlukan Kerajaan menyuntiknya dengan melabur lebih banyak bagi memastikan perkembangannya;

Maka telah tibalah masanya kita berusaha menjana dan menggembeling modal pembangunanan insan manusia Islam di negara ini.dengan mengeksploitasi apa yang ada pada kita, dengan memperbanyakakan lagi tanah-tanah reserve Melayu, di seluruh Negara, khususnya di bandar-bandar besar di tiap-tiap negeri dan membangunkannya khusus bagi Melayu-Bumiputra Islam.

Ini akan memberikan peluang kepada mereka mempunyai gedung atau kedai-kedai yang besar di tanah-tanah tersebut; tidak seperti sekarang, kita tidak nampak Melayu-Bumiputra Islam mempunyai gedung atau kedai-kedai berpristaj dengan menjual dan mempamerkan barangan jenama-jenama terkenal di Bandar-bandar besar di Negara kita.

Mengunakan Akta MARA 1966 dengan sepenuhnya sebagai landasan memperkukuhkan kedudukan modal kita di seluruh negara;

Dalam hal ini pakar-pakar rujuk mengenai kedua-dua perkara ini, zakat, fitrah, wakaf dan kedudukan Tanah-tanah Rezab Melayu ini ada dan bersedia untuk melaksanakan mana-mana yang perlu ke arah pengembelingan dan mempelbagaikan modal Melayu/Bumiputra Islam itu.

Satu Tenaga Bertugas (Task Force) terdiri daripada pakar-pakar bidang tertentu, seperti agama, ekonomi, undang, hartanah, dan sebagainya mungkin perlu diwujudkan untuk tujuan merintis segala yang perlu di atasi yang mungkin dihadapi dalam melaksana dan menjayakan agenda ini.

Disamping itu,

Memandangkan keadaan kedudukan kebergantungan  penggunaan matawang dunia sekarang oleh sesetengah negara, khusus mereka yang terus menerus bergantung kepada nilai matawang dolar Amerika yang kian merosot dan membimbangkan;

Memandangkan kemungkinan ekonomi dunia akan berubah dengan pesatnya dengan berlakunya pembangunan pesat negara-negara seperti China dan India;  yang akan merobah keadaan ekonomi dunia keseluruhannya,

Maka adalah dirasakan perlu kita memikirkan saranan yang pernah diutarakan oleh mantan Perdana Menteri,  YAB Tun Dr Mahathir Mohamad,  tentang negara ini menggunakan, selain dolar Amerika itu, juga matawang Dinar bersandarkan emas, sepertimana yang ingin dilakukan oleh Kerajaan Kelantan.

Dalam hal pejajahan ekonomi, Negara hendaklah sentiasa berwaspada dan janganlah memberikan ruang untuk kuasa-kuasa asing menggunakan taktik kuda Trojan (Trojan Horse) untuk menakluki eknomi kita secara sedar atau tidak;

Dengan itu mungkin perlu Kerajaan memikirkan untuk melabur dengan lebih banyak lagi untuk menjana perkembangan ekonomi Negara sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemungkinan berlakunya kelembapan perkembangannya.

Negara juga hendaklah sentiasa memantau dan perihatin akan segala yang berlaku di dalam pergolakan ekonomi dunia dan serantau bagi membolehkannya mempertahan dan mengukuhkan ekonomi negara.

Kehakiman

Memandangkan sistem kehakiman negara sekarang telah  mempunyai sistem-sistem kehakimannya sendiri, iaitu satu yang berteraskan common law dan yang satu lagi berasaskan syariah;

Memandangkan bahawa masih terdapat beberapa “kepincangan” kecil perlaksanaan dan pentadbiran  kehakiman secara umum, khususnya yang melibatkan kes-kes rasuah dan salahguna kuasa;

Memandangkan bahawa masih terdapat beberapa kes  rasuah penting yang melibatkan sejumlah wang besar yang masih tertangguh dan belum diselesaikan;

Maka adalah diusulkan bahawa:

Pertadbiran kekdua-dua jenis mahkamah common law dan syariah tersebut hendaklah dikekalkan dan dipastikan segala macam usaha menggangu-gugatnya  oleh mana-mana pihak hendaklah dipantau dan ditangani dengan setegas mungkin;

Kes-kes rasuah dan salahguna  kuasa hendaklah dianggap sebagai salahlaku sirius yang perlu dikenakan hukuman yang setimpal dengan jenayah tersebut, untuk mengelakan ketidakyakinan rakyat terhadap kewibawaan dan kemampuan mahakamah;

Kesalahan rasuah yang berat (termasuk pesalah gunakuasa) di sektor-sektor awam atau swasta, hendaklah dikenakan hukuman setimpal, dan disamping hukuman-hukuman yang terdapat sekarang, para pesalah hendaklah diarak di khalayak ramai ke seluruh negara kalau perlu, atauj di negeri-negeri di mana ianya dilakukan;

Agama

Memandangkan kebelakangan ini perkara-perkara yang menyentuh hal-hal sensitif seperti agama ini agak diperkatakan dengan berleluasa;

Memandangkan ada sesetengah pihak mengutarakan hal-hal agama yang tidak konsisten dengan perlembagaan dan undang-undang negara; percubaan menghakis secara tersirat peranan Islam di negara ini dengan usaha-usaha penubuhan badan seperti Majlis Perhimpunan Antara-agama yang matlamatnya boleh diragui;

Memandangkan masih belum terkawal dengan ketatnya kewujudan kumpulan-kumpulan ajaran sesat.

Maka adalah disaran/tegaskan bahawa:

Islam hendaklah dijadikan agama rasmi negara keseluruhannya; bukan saja di Wilayah-wilayah Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak bersultan dengan memujuk dan mendapatkan persetujuan dari raja-raja, tanpa menampakan bahawa kuasa-kuasa mereka terhadap agama, adat  resam Melayu-Bumiputra Islam diperkecilkan;

Peranan Islam sebagai agama rasmi seluruh negara hendaklah didefinasikan dengan jelas,  walaupun agama-agama lain, seperti yang termaktub di dalam perlembagan, boleh dianuti dan diamalkan dengan harmnoni di kalangan mereka yang menganutinya; TETAPI larangan ia tidak boleh disebarkan kepada para pemeluk agama Islam secara terang ataupun secara tersirat hendaklah dilindungi dan dilaksanakan seterusnya;

Para pesalah ajaran sesat agama, khususnya yang melibatkan orang-orang Islam, hendaklah diharamkan; dan mereka yang terlibat, sama seperti mereka yang cuba menyebarkan agama lain kepada para pemeluk Islam, hendaklah dikenakan hukuman berat, ditahan di bawah ISA sekiranya perlu, dan kalau mereka orang asing, hendaklah dianggap sebagai seorang pesona non-grata.

Sosial

Memandangkan penularan; gejala-gejalah sosial seperti  sumbang muharam, dadah, judi, lumba haram, bosia, rogol, jenayah, kecurian, rompakan dan sebagainya semakin menjadi-jadi di negara ini;

Sedar akan pentingnya kerjasama orang ramai untuk membendung dan menanganinya;

Sedar pihak berkuasa tidak punya cukup kakitangan dan tenaga untuk melaksanakan tugas mereka secara berkesan dengan sebaik-baiknya;

Sedar kemungkinan orang asing yang masuk ke negara ini secara halal atau haram bertujuan mencari nafkah secara ragu dan tidak diingini;

Memandangkan dibidang pekerjaan pula ada sesetengah majikan yang mensyaratkan penggunaan bahasa Mandrin atau lain-lain bahasa serta syarat-syarat tertentu untuk diterima sebagai pekerja;

Maka adalah disarankan bahawa:

Gejala-gejala sosial, selain daripada diskriminasi pekerjaan, ini hendaklah ditangani segera

(a)    secara sistematik dengan mendapatkan kerjasama orang ramai, khususnya para pemimpin

Negara yang harus menunjukan teladan dan menyedarkan mereka bahawa tanpa penglibatan mereka secara aktif masalah-masalah ini akan menghantui kita semua.

(b) oleh pihak berkuasa dan orang ramai yang perihatin serta media, hendaklah memberikan kesedaran akan masalah sosial ini dengan cara berhemah (pendidikan, penerangan, pujukan, rayuan dan sebagainya) untuk menanganinya.

(c) secara teguran dan hukuman (mula-mula ringan, kemudian kalau berulang, hukuman lebih berat), dan kalau sering berlaku dan terlalu berat hingga tidak terkawal, hendaklah dikenakan tindakan tegas;

Hendaklah diperkukuhkan badan-badan berkuasa, pemantau, pengawas dan penyelia yang berwibawa, sama ada badang-badan NGO, separa Kerajaan atau Kerajaan yang memerhatikan kegiatan mereka ini sepanjang masa. Kalau perlu diadakan pasukan perisik untuk membendung kegiatan mereka;

Hendaklah ditangani secara pendidikan formal dan tidak formal kepada para muda mudi, orang ramai, khususnya para pendatang asing, yang berpotensi melakukannya, menerusi pengenalan awal adat resam dan budaya rakyat tempatan;

Menakala di bidang pekerjaan pula, sektor-sektor, agensi atau badan-badan serta perushaan-perushan  majikan yang bukan kerajaan hendaklah memberhentikan segera amalan diskriminasi mereka dengan apa juga cara dan muslihatpun;

Mereka hendaklah mempastikan para pekerja mereka terdiri daripada semua kaum, dengan Melayu-Bumiputra Islam di semua peringkat diambil dan dilatih sebagai para pegawai, bukan saja di peringkat bawahan, malah di peringat atasan juga. Mereka hendaklah jangan dianggap dan dijadikan sebagai “bunga hiasan” di  tempat-tempat kerja mereka;.

Para majikan asing yang didapati cuba mendiskriminasikan kaum Melayu/Bumiputra/Orang Asli hendaklah dianggap sebagai penderhaka negara, dan perlu dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Budaya

Sedar akan kemasukan ramai orang asing (termasuk para pelancong) yang membawa cara hidup asing yang meungkin tidak sesuai dan bercanggah dengan adat resam, budaya kita;

Sedar kemungkinana mereka ini dapat mempengaruhi cara hdiup rakyat tempatan, khususnya di kalangan para muda mudinya;

Memandangkan bukan semua pihak yang berwajib dan rakyat kita boleh memantau, mencegah serta mengenali siapa mereka ini dan apakah tujuan sebenar mereka ke negara kita;

Maka satu  mekenisma untuk mempastikan mereka tidak dapat mempengaruhi rakyat negara dengan cara hidup negative dan yang tidak bersesuaian dengan adat resam, tradisi dan budaya tempatan; sama ada secara memperkenal atau menggunakan bahan-bahan tidak sesuai dan diingini yang digunakan mereka, hendaklah diwujudkan;

Maka pihak yang berkuasa hendaklah meneliti dan memantau tujuan kedatangan mereka ke negara ini (walaupun kita menggalakan ramai kedatangan pelancong ), tetapi  pastikan mereka datang tidak akan membawa padah kepada kelancungan dan kesuburan budaya tempatan;

Para pendatang ini hendaklah dianggap sebagai “meragukan”, sebelum mereka dapat membuktikan kedatangan mereka itu benar-benar bertujuan untuk melancong, memberi khidmat, membantu atau menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan  negara, dan sebagainya.

Kesimpulan

Memandangkan apa yang telah diperkatakan di sini, nampaknya menyentuh hamnpir semua cabang sistem kehidupan politik negara yang wujud dewasa ini agak membimbangkan, maka adalah dirasakan  perlu kita lihat kembali kedudukan kita sebagai umat Melayu/Bumiputera Islam yang majoriti memerintah Negara adakah dasar-dasar yang kita anuti itu menguntungkan kita?

Sekiranya jawabnya tidak, maka sudah tibalah masanya kita memikiran bagaimana kita harus kembali kepada tunjang perjuangan UMNO, iaitu untuk memperkasakan Bangsa, Agama dan Negara itu dijadikan kenyataan, sekiranya kita tidak mahu melihat UMNO sebagai sebuah Parti yang tidak lagi relevan.

UMNO hendaklah mempastikan bahawa ia kembali ke pangkal jalan berasaskan lunas-lunas pemerintahan Negara yang bertunjang dan beragendakan cara hdiup kita orang-orang Melayu/Bumiputera Islam Beraja yang berdaulat.

Sekiranya UMNO dan pemerintahan Negara perlu disusun semula untuk mengembalikanya kepada perjuangan asal dan asasnya dan relevan pada hari ini, maka ayuh mari kita lakukannya sekarang sebelum terlembat dan menyimpang jauh mengikut telunjuk “musuh-musuh” kita itu.

Negara  ini adalah kepunyaan Melayu dan Bumiputranya (yang selepas merdeka dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu). Kita tidak punya negara lain, kecuali negara bertuah ini. Di sinilah kita hidup dan di sinilah kita mati.

Kita hendaklah kembali kepada perjanjian sosial yang termeterai di dalam perlembagaan kita yang menjadi asas penerimaan dan titik-tolak kemerdekaan kita.

Kita juga hendaknya janganlah menafi (dan jangan sekali-sekali cuba memperkecil-kecilkan peranan para raja dan sultan kita dalam menuntut kemerdekaan dulu).  Keduduknan serta kedaulatan mereka hendaklah sentiasa dilindungi dan dipertahankan sepanjang masa;

Tanpa sultan dan raja-raja Melayu, gagasan Malayan Union mungkin tidak dapat digugurkan dan British mungkin tidak akan mundur dan mereka akan terus berada di negara ini.

Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan, hendaklah didaulatkan kembali mengikut tempatnya di dalam Perlembagaan. Kita hendaklah juga mengembalikan penggunaan tulisan Jawi, khususnya di sekolah-sekolah, dan menjadikannya tulisan wajib dipelajari oleh semua pihak, khususnya anak-anak kita.

Penghapusan bahasa Melayu dan tulisan Jawi ini adalah merupakan usaha dan salah satu cara untuk pihak-pihak tertentu untuk menghakis budaya dan membunuh jatidiri kita, disamping menjajah minda kita bagi mempastikan kita sebagai Melayu/Bumiputera Islam, mengikuti budaya dan cara hidup mereka tanpa kita menyedarinya. (Walaupun kita berkulit sawo matang, dari segi semangat, geraklaku dan gaya hidup tidak ubah seperti mereka).

(Laporan akhbar yang memetik Mufti Perak sebagai berkata bahawa orang Melayu/Islam mebelanjakan wang berbilion ringgit untuk berjudi dan meminum minuman keras, dan bilangan mereka yang terlibat dengan dadah lebih daripada 70 pertaus, disamping ramai pula yang gemarkan hiburan yang akhirnya membawa kepada kegiatan-kegiatan sosial yang negatif,  menunjukan ke arah ini).

Lihat apa yang berlaku diantara Jepun dan China yang bertelagah tentang penulisan dan penggunaan buku-buku teks pengajaran sejarah di sekolah-sekolah mereka.

Dalam hal penghakisan bahasa (budaya) ini, lihat apa yang dikatakan mantan Presiden Amemrika, Howard Taft, pada tahun 1910, ketika beliau memerintah negara Filifina sebagai gabnornya:

“Harapan kita yang terbaik sekali ialah dengan cara meningkatkan kedudukan mereka (orang Filipino) dengan memberikan mereka bahasa yang sama, bahasa Inggeris; tentunya dengan membaca buku-buku dan persuratannya, dengan belajar mengenali sejarah bangsa Inggeris, mereka akan menghidu udara dalam semangat keindividual kaum Anglo-Saxon.”

B.D. Basu pula menulis tentang “Sejarah Pendidikan di India di bawah Pemerintahan Syuarikat India Timur” berkata:

“Kita hendaklah dengan sedaya upaya melakukan sesuatu untuk membentuk suatu kumpulan yang boleh jadi jurubahasa diantara kita dan berjuta-juta yang kita perintah,  suatu kumpulan manusia yang berdarah  dan berkulit (hitam) India , tetapi Inggeris dari segi citarasa, pendapat, perkataan dan inteleknya.”

Marilah kita fakir dan menungkan bersama.

Saya akhiri usul ini dengan memetik kata-kata bijak bistari bahawa:

“Minda yang cetek,  sering  menceritakan tentang  peribadi orang lain – menjaga tepi kain orang, tentang siapa, baik buruk, kegemaran dan kebencian mereka – dengan memuji, memuja, memfitnah dan mencaci mereka,  dan sebagainya;

Minda yang sederhana pula, sering menceritakan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa yang berlaku,  seperti misalnya,  siapa menang, kalah, telah tersingkir di pertandingan Akademi Fantasia;  gempa bumi, tsunami, bola sepak dunia yang sedang hebuh sekarang, biasanya mengikut agenda media, dan sebagainya.

Manakala orang yang bijak dan pintar otaknya, sering membicarakan tentang sesuatu idea, visi, bagimana hendak menjadikan sesebuah negara aman, makmur, sejahtera, dan bagaimana atau apakah cara-cara yang baik untuk membendung gejala-gejala sosial, mengatasi  kemelutan ekonomi, membaiki dan menaik taraf nasib mereka yang miskin dan kurang bernasib baik, memimpin negara dengan baik,  dan sebagainya.”

(Little minds talk about people; average minds talk about events; great minds talk about ideas).

Di manakah kedudukan kita? Marilah kita sama-sama Muhasabah diri.

Sekian,  Terima kasih.

Haji Mansoor Haji Ahmad (mansal damha)

12hb Julai, 2006 

Posted in Bangsa | Tagged , , , , | Leave a comment

Oh … Just a two-cent …

Personally, I have never really given much thought to the multi-racial conditions in our country. The disparity in the economic prosperity among the races, although quite blatantly obvious, has not really bothered me before.

The blissfully ignorant lifestyle I have been accustomed to was jolted only by recent events surrounding my friends and family. The actual event is irrelevant but it just made me realize the enormity of the problem facing the Malays. The saddest thing about it is that the Malays themselves are part of the problem, but  with some good reasons perhaps.

This  article is written with  not the slightest  intention of  malicious or racist intent,  but because the fact of the matter is,  why the Chinese are dominating our economy calls for us to stop and ponder. Is it true the Malays are part of the problem? Or due to some other reasons beyond their control? Also, do we purposely let the Chinese to dominate our economy  or not due to a specific policy practiced by the  power-that-be then to  purposely design to let them?

I posed this question, because  is it  not a fact that  the deliberate divide-and-rule policy of the British  Raj “to let the Malays  be better farmers and fishermen than their fathers; the Chinese as Compradors, and the Indians as  estate/railway workers or road-builders,” (leaving the Sultans to take care of Malay customs and  religion) that causes this to happen?

Fortunately,  this policy was reversed by the Japanese. They used the slogan: “Asia for Asians,” instead. Though they have contempt for the Chinese (perhaps  becuase of the past  war between them).  The Colonial masters purposely wanted the Chinese to  handle the country’s business and economiy  Perhaps  they thought the Chinese would do better in these fields for the simple reason that they do not have to bother with halal-haram or dosa-pahala that the Muslim Malays have to adhere to?

What is more telling is the fact that  the Malays are no more supportive of other Malays than the non-Malays. Also for the same reason that for the Malays to do business with anybody, especially their own “people” they have to observe and practice these Islamic principles.

Thus, no way would they, for instance, resort to “giving something” to anybody, especially to the Malays.   No way would they take alcholic drink with their brethern. No way would they fell prey to other negative form of “gifts.”

On the other hand,  there is no such constraints applicable to the non-Malays  adhering to ethics and good business practice is of no importance to most of them.  They can  give “anything”  to whosoever help them , as this is part of their business ethics or  “culture.” In fact,  they must do something to return the favour they  received.

Thus,  if  for example,  they made hundred thousand dollars, “giving” 10,000  to those who t hey were  “indebted to”  was  “natural.”   This could also be the plausible reason why  the British Raj prefer them to Malays.  Saying the Malays were lazy was just an excuse.  Or a psychological device to enhance the racial divide?

Would it not be considered  working  as farmers or fishermen as  hardworing and diligent, too?  Look at our  Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu and other parts of Malaysia padi farmers,  how hard they toiled in the  padi  fields under the blazing sun  to earn a meagre sum, and then their income “robbed” by the middlemen?  Our fishermen, too, are made victims and manipulated by those with economic means.

I am neither an economist nor an expert in the financial sector. But, on the other hand,  one need not be an economist nor a financial expert to see the implication of  this “unfamiliar” and “unpracticeable” culture amongst  the Malays or other true Muslims anywhere in the world.  It would be something “strange” for them to do so..

But,  now, it appears this “cultural practice” is dying out among the Malays and the Muslims..  It  is  eroded by the emerging and overwhelming  “materialistic” culture.   The practice of “what can I get,  not what can I give,”  is now dying.. The good-hearted and charitable Malays that we used to know are slowly “swallowed” by the tide of ‘ pragmatic” pursuit.

Gone are the days of respect for each other; for tolerance,  selflessness, and everwilling selfsacrifice – central to Islamic teachings and practices. So much so that the Malays’ goodnaturedness and goodheartedness were and are now  taken for granted by  others.- be they manipulators or opportunists…

I am just looking around me with my layman eyes and realize that the Chinese are EVERYWHERE, not just in our country, but everywhere around the world. They have their hands in almost all the pies.,  Would the Malays emulate their trails and traits? Yes, they have.  Slowly but surely; with some doing  better than the Chinese.

The Malays, like anybody else, can do what others can do,   if given equal opportunity and a level play- ground. This is where the National Economic Policy and  special privileges come to play. (Even America has Affirmative Action) a kind of redressing social handicap to the Blacks and the minorities. To us this is a necessay evil.  It is an unwanted “crutch” found necessary to balance the imbalance socio-economic wellbeing of the society.

Yes, Melayu boleh. Provided the imbalances in all fields are redressed; and redressed quickly.  It is for us to say when the crutches should go. Certainly, we have no wish  to carry this” baggage”  forever. In fact,  we are ashamed to do so,  if  only not   for necessity or historical reasons. We have proven that Melayu boleh as seen  during  the golden days of Melaka Bersejarah.  Even  now, we did it ; with the unstinted encouragement, guidance and abled  leadership of our  past post-merdeka leaders, notably  our beloved Tun Dr Mahathir Muhammad. But, let us not be carried away.

In terms of language,  it has become pretty obvious that in 10 years time (maybe even less), the Chinese language will be the second most spoken language or lingua  franca in the world to come.  Yes,  nothing is impossible given the current  China’s social, economic, and political situation and scenario.

Of course, the Malays too would like to see the same thing happened to their language and culture. Hence,

Allah s.w.t.  has forwarned us, the Malays and Muslims to  be “ extra careful and ensure that they must not leave the future generation to be weak”.

Also,  we were forwarned in Surah Al-Baqarah,   that the  al-kitab  non-Muslims would  not  rest  on  their laurels  until  Muslims and the world follow their ways.

Hence, also why Saidina Ali, r.a.  reminded  Muslims “to prepare and teach their children for the future (and I might add, consistent with and)  of their time.”

We have been forwarned by Allah s.w.t.  We have also been reminded  by Saidina Ali r.a. Do we mind, observe and  practice His warnings and advice by one of our beloved Phrophet, Muhammad, s.a.w. sahabbahs?

The question now is: why can’t the Malays be as successful as the Chinese? I believe,  it is th e drive, determination and  support from people around them that immensely contributed to their success in life. That’s why.  Malays or Muslims too  can be as successful as anybody,  if and when only they adhere to the true teachings of the Al-Quran and Hadith and as emphasised  by Ayat 153, Surah Aa-An’am, Juzu Ke-8:

Allah s.w.t. said: “Verily; this is My Way Leading straight; follow it: follow not (other) paths: They will scatter you about From His Path  Thus doth He command you, That ye may be righteous.”

We must  practice the good habits and positive attitude of mutually helping  and supporting  each other in the true Islamic spirit in whatever we do.  We must  not be unnecessarily envoious of each other; but instead be honest, diligent, and discipline.  Above all we must always be co-operative, helpful,  selfless and ever willing to sacrifice for our common causes and good.

In adhering  to the true teachings of Islam,  we must not merely stress on just its form, but also must  know and practice well its substance as  well.

It is a fact that successful Malays would rather do business with the Chinese.  But, why?  Is it because many huge organizations are run by the Chinese (who do not normally employ large number of  Malays, but  other non Malay Muslims? Some even putting proviso that  would-be employess must be able to speak Mandrin or other Chinese dialects )

They also resorted to  having a Malay as a figurehead or “sleeping” (Ali Baba) partner to adorn their office, while the actual “driver” were they themselves. As if telling the Malays: “Look here. You take care of the government, I will take care of the business and economy.”  A kind of unwritten understanding between them and the Malays.

This  is what  happening in most countries in our part of the world.  Since  in Malaysia it is required by law or the government, the figurehead would have to be a Malay,  a puppet or otherwise, as long as a successful production operation is led by the Chinese.

On the other hand, Malays are envious of the success of other Malays. That is the sad truth. Could this Ph.D. (Perasaan hasad dengki) amongst the Malays be  partly due to their inferiority-complex-turned- superiority. or their once-in-a-life-time chance to be rich and successful?

They claimed to have worked hard to be  where they are, but seldom stopped to think  of  Allah’s role in putting them there.  Sometimes they even forgot where they came from. Often rejoicing at the downfall of other Malays. Could this be part of their inferiority-complex-turned-superiority that hunted them in their “success?”

Of course,  not realizing that they are inevitably putting down their own people. Not only the support  was  just not there, the confidence that other Malays could also be successful or more sucessful  than they were,  given  equal  opportunity,  never entered their mind. What  is always  on their mind  simply: “I did it my way. I work hard, I deserve to be successful.” (The part played by Allah s.w.t. nor the help they first got from others were  never a consideration.) Greed has overtaken them.  Anyway, what is success?

Until such time the Malays are able to unite and help each other in the pursuit of a singular and common goal,  we will never succeed. Many government agencies and NGOs are struggling to unite the Malays and I do sincerely believe that they have been somewhat successful in their attempt.

Alhamdulillah, The awareness is beginning to seep through and the younger generation are beginning to realize their role in our society. It is, unfortunately, still a very long way.  Insya Allah,  this long road could be shorten if we go back and practice the true Islamic teachings.  We need to clean our hearts,  especially the ”black” lump of  meat”  that reisdes in our body.  (Sekiranya seketul daging dalam dada kita itu hitam, maka hitamlah keseluruhan hidup manusia Melayu dan ummat Islam seluruhnya.)

I am proud to see the emergence of young corporate Malay leaders in the last decade. It is definitely a good sign for us. We have such great, brilliant minds among us. Together, we can achieve anything. Insha Allah.

We must be strong  and have iron will in us.   I am proud to be a Malay and extremely proud of our heritage. We have inherited a great and prosperous nation. Let’s not make the efforts of our leaders and the Malays that came before us go to waste. Let’’s make our ancestors proud and show the world what the Malays are truly made of. Let\’s leave our children with something they canbe  proud to be part of us.  Let’s do it TOGETHER. Along the way, let’s also not forget to bring along with us our faith, tradition and beliefs.

Remember, we do not have to forsake our beliefs to succeed. We do not have to be “westernized” and WOGs to be accepted. We do not have to sacrifice our heritage to move forward.  Amin, ya rabbul alamin.

We can make it.  Never doubt the power of the mind;  the worldly and spiritual knowledge that  we must acquire. Together we shall prevail. Insya Allah.  Long live the Malays…..Amin, amin, amin, yarabbul alamin. Ah, well….just my two cents opinion………..

Posted in Bangsa | Tagged | Leave a comment

Rumpun Melayu

Pertemuan

Tidak lama dahulu saya telah bertemu dengan seorang teman Melayu di Singapura.

Dalam pertemuan itu dia sempat menceritakan serba sedikit tentang kehidupan Melayu di Singapura pasca “merdeka” setelah berpisah dari Malaysia.

Katanya, kini orang Melayu (di Singapura) telah kehilangan “jatidiri bangsa”. Melayu di Republik itu tidak lagi mempunyai identity bangsanya.

Mereka telah secara sistematik dipecah-pecahkan kepada beberapa kumpulan kecil suku-suku kaum seperti Boyan, Jawa, Minang, Bugis, Banjar, dan sebagainya.

(Ini tidak pula dilakukan di kalangan majoriti penduduk Chinanya – mereka seharusnya juga dipecah-pecahkan kepada suku-suku kaum Kantonis, Hokkian, Hainan, Teochu, dan sebagainya).

Identiti agama juga telah dipisahkan daripada identiti bangsa. Agama dianggap sebagai hak individu. Ia tiada kaitan dan bukan merupakan satu identiti bangsa. Itulah hujah dan pandangan Pemerintah negara republic itu.

Hasilnya, pecahan dan pemisahan yang dilakukan secara halus ini telah berjaya melemahkan bangsa minoriti ini kepada suku kaum yang lebih kecil.

Bagaimanapun, mungkin ini merupakan satu pandangan peribadi teman saya itu; disamping ia mungkin juga boleh dan akan diputarbelitkan oleh segelintir pihak sebagai bukan satu kenyataan.

Nanmun demikian, apa yang berlaku kepada nasib saudara kita itu, (kalau benarlah sepertimana  yang dikatakan), mungkin boleh dijadikan sebagai satu “eye-opener”, atau satu gejala yang seharusnya boleh mencelekkan mata kita sebagai orang Melayu/Bumiputra apa yang mungkin boleh dan akan berlaku sekiranya negara kita Malaysia yang tercinta ini diandaikan menjadi sebuah negara yang diperintah oleh orang lain.

Ini tidak mustahil, sekiranya kita alpa dan tetap memikir dan mementingkan diri sendiri daripada negara, bangsa dan agamanya.

Peri pentingnya bangsa Melayu/Bumiputra sering diperingatkan akan kemungkinan-kemungkinan ini berlaku hendaklah sentiasa dipertekankan. Bahawa ancaman-ancaman ini ialah sesuatu yang real dan benar.

Apa yang berlaku kepada saudara kita di Singapura itu hendaklah dijadikan satu contoh dan ibarat, supaya orang-orang kita jangan leka dengan apa yang ada pada kita sekarang.

Kita telah banyak dilekakan dengan beranika hiburan, penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak, kerapuhan pegangan agama dan berbagai lagi ancaman untuk melemahkan semagat dan kekentalan hidup sebagai suatu bangsa yang bermarwah, berperibadi murni dan mulia.

Semuanya ini, merupakan taktik atau strtegi penjajah luar dan dalam (sebagai proxy) yang berdasarkan “pecah dan memerintah” dilakukan kepada kita tanpa sedikitpun kita menyedarinya, atau kalau sedarpun, tidak ambil peduli akan apa yang berlaku.

Kalau apa yang berlaku di Singapura, (malah di Indonesia pun, melalui cengkaman ekonomi “mereka”, sedikit demi sedikit budaya dan cara hidup saudara-saudara serumpun kita telah terhakis), tidak dikekang dari sekarang, alamatnya musnahlah segala cita-cita datuk nenek kita memerdekakan negara ini.

“Mereka” ini mempunyai berbagai cara untuk melemahkan kita yang terasnya bertunjangkan kepada penguasan ekonomi, disamping mencari jalan memecahbelah dan mengadu-dumba kita sesame kita – “Pecah-pecah dan Perintah”

Inilah senjata yang digunakan oleh musuh-musuh kita dari dalam dan luar negeri.

Lihat apa yang berlaku di Palestin, Afghanistan, dan Iraq. Sepeninggalan “mereka” ini nanti timbulah peperangan saudara. ‘Mereka’ lepas tangan, kita yang menderita. “Mereka” akan terus “memerintah” secara proxy – memilih pemerintah yang akan ikut telunjuk “mereka.”

Kekuatan politik saja belum dapat menjamin keutuhan dan keperkasaan sesebuah bangsa.

Maka itu ketuanan Melayu sebagai tuanpunya hak negara ini hendaklah dipertahankan habis-habisan, hak dan kekuatan ekonomi, disamping kekuatan politk, hendaklah juga di tangan kita. Janganlah kita sanggup diperalatkan, sama ada sebagai proxy atau rakan Ali Baba mereka dalam penguasaan ekonomi negara.

Ancaman

Di dalam hal ini beberapa “ancaman” yang boleh memecahbelahkan kita, disamping perlu ditangani,  haruslah diambil perhatian serius oleh Melayu-Bumiputra kita, :

Ancaman pertama adalah pemecahan Rumpun Melayu kepada puak-puak atau suku-suku kaum.

Orang Melayu, termasuk mereka yang diketegorikan sebagai “si muaalaf yang telah disunatkan anunya” (memetik kata-kata Allahyarham Pujangga Usman Awang) yang kini berpeluang menikmati dan dilindungi dengan hak-hak keistimewaan oleh Artikel 153 Perlembagaan, tidak dan janganlah seharusnya menolak tanggapan atau anggapan sesetengah kalangan bahawa mereka bukanlah Melayu.

Sejarah telah membuktikan bahawa kelompok-kelompok minoriti selalu menggunakan konsep ini untuk mencabar ketuanan sesebuah bangsa.

Juga, di dalam negara yang mempunyai satu bangsa pun boleh dan telah berjaya dipecah-belahkan ke dalam kumpulan-kumpulan minoriti seperti ‘bourgeois’ dan ‘proletariat’.

Ancaman kedua ialah dengan menggunakan undang-undang dan perlembagaan untuk dijadikan alat, alasan bagi mereka menghalalkan segala bentuk ‘rampasan’.

Saya telah diberitahu oleh rakan dan saudara serumpun saya di Singapura itu bahawa baginya perlembagaan adalah merupakan satu-satunya dokumen yang penting untuk melindungi hak-hak mereke sebagai rakyat Singapura. Tanpanya, hak mereka sebagai kaum minoriti sepertinya akan terhapus;

Kemungkinan-kemungkinan hak asasi mereka dicabul dan kaum majoriti mengambil tindakan sesuatu bagi melakukannya dengan sesuaka hati atau sewenang-wenangnya bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil.

Sebaliknya, bagi negeri yang berdaulat seperti Malaysia, jika tidak dikekang, perlembagaan akan digunakan untuk merampas ketuanan Melayu di atas nama keadilan dan demokrasi.

Satu perkara yang perlu dipahami, bahawa  perlembagaan diwujudkan disamping untuk melindungi dan mempastikan kelancaran jentera pemerintahan sesuabuah negara, ia juga bertujuan untuk melindungi hak rakyat dan kaum minoritinya.

Perlembagaan juga mungkin boleh disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negative seperti menindakkan,  menghalang atau merampas hak keistimewaan kaum majoriti.

Ancaman ketiga adalah melalui kebebasan meluahkan pendapat yang keterlaluan, (di luar perlembagaan, melanggar Akta-akta Keselamatan Dalam Negeri, Akata Hasutan, Akta Rahsia, dan sebagainya), yang boleh menimbulkan masalah ketenteraman a\wam dan keselamatan negara.

Misalnya, keistimewaan Melayu, dan perkara-perkara yang menyentuh Akta Hasutan kini sering dipersoalkan. Sedangkan, pengurniaan kerakyatan yang diberikan oleh rakyat asal negara ini kepada mereka para pendatang asing, sepertimana yang termaktub dalam perjanjian sosial (social contract) sebelum merdeka, tidak pernah disebut atau diperkatakan.

Kalaulah perkara seperti keistimewaan ini sering diungkit-ungkit, ia akan memungkinkan timbulnya perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk asal negara ini. Kemungkinan ianya akan mengakibatkan kerasahan, kegelisahan dan peersengkatan, tidak boleh diperkecilkn. Ini akan pula mengikibatkan kepada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku.

Sanggupakah kita melihat berulangnya sejarah May 13, 1969 berlakunya persengketaan kaum di negara ini? (Nauzubillah minzalik!)

Ancaman keempat adalah melalui penguasaan ekonomi.

Bangsa Melayu dan Bumiputra di negara ini hendaklah  sedar bahawa bumi yang dipanggil rumah ini akan tergadai jika ekonomi masih dikuasai oleh orang lain.

Segala bentuk polisi atau dasar yang digubal akan dipermainkan selagi bila ekonomi bangsa Melayu tidak perhatian, tidakan sewajarnya, dan berkembang dengan pesat.

Inilah juga diantara beberapa ‘kebimbangan’ atau “fear” yang disebutkan oleh mantan PM kita YAB Tun Dr Mahathir Muhammad, dalam coretannya di suatu seminar Social Engineering baru-baru ini.

Penguasaan ekonomi oleh orang Melayu dan kaum Bumiputra adalah merupakan sesuatu yang penting bagi memastikan negara ini kekal hidup dalam harmoni dan kesejahteraan. Kalau ini tidak ditangani, sampai bilapun kita tidak akan bersatupadu in the strictest sense of the word.

Do we want to live in a pseudo unity? Adakah kita ingin dalam kepura-puraan; dalam suasana penuh kerapuhan?

Beberapa rancangan kerajaan untuk mempertabatkan kedudukan orang Melayu/Bumiputra gagal atau digagalkan, kerana kepentingan diri atau kaum lebih diutamakan daripada kepentingan negara.

Tidak cukup dengan ancaman-ancaman dalaman, Malaysia juga sering menghadapi ancaman-ancaman dari luar untuk melemah dan menjatuhkan tembuk perpaduan yang sedang dibina, gara-gara kerakusan mereka hendak menakluk dunia dan menguasai seluruh kegiatan eknonominya.

Selagi Melayu/Bumiputra di negara ini tidak sedar dan tidak mahu mengubah nasibnya, selagi itulah kita akan dijajah secara langsung atau tidak langsung; dan selagi itulah kita akan menjadi hamba di negara sendiri.

Seperti kata-kata hikmat Allahyarham Aminuddin Baki, kita, orang Melay/Bumiputra, janganlah hendaknya menajadi seperti “ayam ddalam kepuk mati kelaparan, itik di sungai mati kehausan.”

Perlembagaan

Kesimpulannya, kita hendaklah memperkasakan bangsa Melayu/Bumiputa dengan menyatupadukannya di dalam satu rumpun yang berbagai suku kaum dengan mempunyai  satu jatidiri atau identity, iaitu Bangsa Melayu.

Bangsa Melayu yang berkualiti, yang terdiri daripada mereka yang bersawo matang yang tidak mudah diganggu-gugat, diperkotak-katik dan dipecahbelahkan oleh sesiapapun. Kita tidak mahu, misalanya, diketegorikan ke dalam suatu rumpun manusia  konservatif atau liberal; komunis atau fasis; capitalist atau socialist.

We want to be ourselves. True Malaysians; yang sanggup melemparkan jauh-jauh segala macam kehidupan yang boleh membelenggu hidup kita – jauh daripada kebimbangan, jauh daripada perasaan perkauman, jauh daripada iri hati, jauh daripada keresahan, jauh daripada mementingkan diri sendiri – bersatupadu dan hati demi memperkasa dan mempertabatkan negara.

Kita hendaklah menjadi satu bangsa yang bermaruah, berhemah tinggi, berdaulat dan merdeka. Kita adalah kita – bangsa Melayu Islam agamanya; Bumiputra berbagai anutannya, tetapi gah dan perkasa dalam mempertahan dan melindungi tanahair negara asal mereka.

Janganlah dibiarkan Melayu’Bumiputra ini sebagai rakyat kelas kedua di dalam negara mereka sendiri, sepertimana yang berlaku di negara-negara lain.

Kita tidak harus membiarkan perlembagaan, undang- undang dan hak kebebasan bersuara dijadikan tiket untuk mencabar hak kita, sebagai tuan rumah kepada negara ini.
 
Akhir sekali,  bangsa Melayu/Bumiputa harus sedar bahawa mereka hanyalah majoriti di tanah sendiri tetapi minoriti di arena dunia.

Kalau kita tidak bersatu dan mengembangkan jaringan Melayu/Bumiputra di seluruh dunia, selagi itulah kita akan terhakis oleh arus dan ombak tsunami penjajahan Barat dan proxy-proxy mereka.

Kalau ini berlaku, kemerdekaan yang dituntut oleh datuk nenek, dan moyang kita untuk membina kesejahteraan kita, sia-sialah jadinya.

Pernah seorang teman bertanya: apakah istimewanya Melayu sehingga patut diberi hak yang lebih?

Untuk mengetahui mengapa ini berlaku, kita terpaksalah kembali kepada sejarah kemasukan Artikel tentang keistimewaan itu ke dalam Perlembagaan.

Hak istimewa itu termaktub di dalam Perlembagaan yang digubal oleh para penggubal  mengandungi ahli-ahli dan pakar undang-undang antarabangsa yang dipimpin oleh Lord Cobol.

Merekalah yang merasakan perlu hak keistimewaan itu diberikan kepada penduduk asal negara ini; berteraskan kepada “social contract” yang telah dipertsetujui dan dimetri oleh datuk nenek kita.

Asas kepada pemberian hak istimewa itu ialah kerana rakyat Malaysia (atau Tanah Melayu) ketika itu adalah terbahagi kepada tiga kumpulan besar yang tidak seimbang, khususnya dari segi fungsi pekerjaan dan ekonomi.

Dari segi pekerjaan mereka telah terbahagi kepada: Kaum Bumiputra sebagai para petani dan nelayan; Kaum China sebagai ahli perniagaan dan compradors; dan kaum India sebagai para pekerja ladang dan perkeranian. (Ini adalah merupakan dasar penjajah ketika itu yang mengamalkan dasar pecah-belah dan memerintahnya).
Untuk mengimbangi keadaan inilah maka hak keistimewaan itu perlu diberikan kepada kaum Melay/Bumiputra penduduk asal negara ini, supaya mereka dapat hidup bersama dengan kaum-kaum lain tanpa merasa curiga dan tidak setara hidup diantra satu sama lain.

Bagi mengimbangi kedudukan penduduk bukan Melay dan Bumiputra pula, penduduk asal dan tuanpunya negara ini telah sanggup memberikan kerayakyatan kepada mereka, para pendatang asing yang belum punya kerakyataan negara, secara otomatik.

Inilah asas kepada perjanjian sosial, disamping perkara-perkara lain,  yang telah dimetrai diantara kaum sebelum merdeka bagi memastikan dan menjamin kesejahteraan rakyat negara ini.

Sebenarnya, orang Melay/Bumiputra tidak suka terus berpegang kepada tongkat keistimewaan ini, sekiranya pembahagian ekonomi dapat diseimbangkan.

Tetapi sehingga ke hari ini, despite keistimewaan yang diberikan, rakyat asal negeri ini masih hidup berkais pagi makan pagi di negara sendiri sepertimana yang dilaporkan di dalam Laporan Mid-Term Review  Ramcangam Malaysia Ke-8.

Selagi perkara ini belum dapat direlaikan atau ditangani, selagi itulah akan timbul kerasahan, kebimbangan, dan ketidakpastian, di kalangan kaum, Ini memerlukan pengorbanan dari semua pihak dengan penuh kesabaran dan persefahaman.

Rome was not built in one day.

Akhir kata, apa yang pasti kekuasan politik saja tidak akan menjamin dan belum tentu dapat melahirkan kesejahteraan sesebuah negara; inkan pula sebuah negara majmuk seperti Malaysia.

Wallahu’alam.

Oleh: Harryzal Mustapha
 
(Disunting Oleh: Mansal Damha)

Posted in Bangsa | Tagged , | Leave a comment

Hineous crimes – why these are happening?

I am disturbed by the recent events. It is about the gruesome discovery of four people brutally murdered, set fired on, and their ashes thrown and scattered into the sea.

Earlier, almost similar method was used to kill a Mongolian lady, Altantuya, whose body was also burned to ashes.

Earlier still was the murder of ex State Assemblyman, whose body was cut to pieces by one Mona Affendy and her husband.

What distubed me most, some of these hineous crimes were believed done by people who are MALAYS and MUSLIMS!

What happened to these murderers?

Never mind about their being Malays – there are good and bad Malays, just like any other people, irrespective of their race, ethnic goups, creed or religions.

But, it is all about being Muslims that I am concerned. Killing people and then burning them is something else. It is not only cruel, but unMuslim. It is completely against Islamic practice (unless you are (personally) or your country is attacked. But, again, if your attachers are repentented, you must stop retailiating.

What has become of Muslims and Malays in this country today? Muslims are generally known to be peaceful people and are non-violent.

But why this is happening?

First thing comes to my mind it is because of GREED – materialistically greedy, or matrialistic greed. Apart from power and status-cracy.

Why materialistic greed? Secularistic inclinations due to a systematic process of deculturalisation invading the world today by world dominant powers have pervasively made us to be what we are today.

This subtle and unsbtle intrusive powers of the secularitis West tended to “cripple” us in our socio-politico-economic systems of governance.

We tended to be unquestionally and blindly follow their so-called “democratic, free and liberal” secularistic systems of government that made us to be as hyphocrite as they are, and sometimes, even more brutal than they, as potrayed in the recent events.

Uncontrolled secularism has cereated havoc into our lives in this world – be they Muslims or non Muslims; because it is based on beastial concepts of might is wright and synthesis versus anti-thesis, which are strictly based on logic and scinetific considerations; even to human beings.

The systems do not believe in the unseen. The “seeing is believing” as the sole deteminant of things and human lives has made us to be nothing but a “thing” or “digit”, that could be easily manipulated and controlled by the powers that be, and made us to be humanly inhuman today.

Wealth and p0wer appear to be everything in this world. Humanism is of no importance and no consequence.

Money and power is everything in this world

Any wonder why the world is almost bankrupt today manapulated by the greedy lords of the world capitalism and we are made victims of their unscrupoulus manuevers and doings?

Isn’t it time that we stop to ponder and ask who we really are, what we really want, and the real purpose of our living in this world?

Isn’t it time that we assert ourselves that we want to be who and what we really are – human beings – not sosial animals that we are made to be?

Unless we believe that we will live forever in this world, and dying is of no consequent and we are answerable to no one – not even to our CREATOR, the Almighty God, Allah SWT, or whatever one wants to address HIM as.

As it is, it appears we are slowly but surely are on the way to be a more secularistic society, the way forwarned by Allah SWT for us NOT TO FOLLOW, as stated in Surah Al-Baqarah, verse 120 that:

“Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad s.aw.) till you follow their religion. Say: ‘verily, the guidance of Allah (i.e. Islamic monotheism) that is the (only) guidance. And if you (O Muhammad s.a.w.) were to follow their (Jews and Christians) DESIRES after what you have received of Knowledge (i.e. the Quran) then you would have against Allah neither any Wall (protector or guidance) nor any helper.”

Also, see verse 51, Surah Al-Ma’idah: “O you who believe! Take not the Jews and the Christians as your friends, protectors, and helpers (Auliya’). They are but Auliya’ to each other. And if any amongs you takes them as Aulia’, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the polytheiststs and wrong-dowers, and unjust (the Zalimin).

Isn’t this what is happening in the world today?

Posted in Uncategorized | Leave a comment